Försäkringar & besiktningar


Om försäkringar

Dolda fel-försäkring

När du överlåter en fastighet ansvarar du för de fel som köparen inte med en noggrann undersökning har kunnat hitta. Det här ansvaret gäller i 10 år och även om din köpare säljer vidare.

Dubbel boendekostnad-försäkring

När du har köpt ditt nya boende och väntar på att få ditt gamla boende sålt uppstår dubbla boendekostnader. Det här går att försäkra sig mot under vissa villkor.

Bo kvar-försäkring

Om det av någon anledning skulle uppstå en situation då du plötsligt är ensam om betalningsansvaret kan det vara bra att ha en försäkring som tryggar ditt boende. Det finns olika lösningar på livförsäkringar och liknande

Om besiktningar

Överlåtelsebesiktning

I samband med att en överlåtelse sker av fastighet så är det bra att ha gjort en överlåtelsebesiktning. Då vet du som säljare vad som bör åtgärdas och köparen blir tryggare i vad som köps. Det finns även besiktning som går längre och även kontrollerar VA, el och utför en djupare kontroll av eventuella fuktskador.

Våtrumsbesiktning

Våtrum kan vara tryggt att låta besiktiga. Det underlättar även för köparen att veta att badrum etc. är kontrollerade av besiktningsman.

Radonmätning

Radon vill man inte ha, och att räta ut frågetecken vad gäller radonfaran är positivt för säljare och köpare. Om radonhalten är hög finns det olika lösningar för att åtgärda detta.

Energideklaration

Om du som säljer en fastighet inte har gjort en energideklaration i huset så har köparen rätt att anlita ett företag och genomföra energideklarationen på din bekostnad. Det är därför lämpligt att klara av energideklarationen innan försäljning.

Areamätning

Reglerna för hur man mäter en bostad förändras emellanåt. Äldre fastigheter som är uppmätta med de gamla mätreglerna kan ha avvikande boarea. Det kan för vissa bostäder handla om betydande belopp bara för några kvadratmeter. Att genomföra en professionell uppmätning av bostaden är ett sätt att undvika obehagliga överraskningar.