Våra råd till dig som tänker köpa


Skall man köpa eller sälja först – “that is the question”. Generellt kan man säga att när marknaden är stigande köper man först och i en fallande marknad säljer man först.


Vikten av att vara förberedd...

Oavsett vilket man bestämmer sig för att göra är det en förutsättning att du är väl förberedd vad gäller försäljningen av ditt nuvarande boende.

Att veta vad du ungefärligt får vid en försäljning är givetvis viktigt, detta tillsammans med lånelöfte gör att du står rustad inför budgivning på det nya boendet.

Det här har din fastighetsmäklare från Boarea koll på, och du kan vända dig till din mäklare på Boarea för att få svar på de alla frågor som uppstår inför den affär som de flesta bara gör ett fåtal gånger i sitt liv.

Lagar och regler...

Boarea Fastighetsmäklare har en bred kompetens, inte minst vad gäller juridiken runt bostadsköpet. Det är som i alla branscher olika kompetens hos olika fastighetsmäklare – hos Boarea har din fastighetsmäklare en omfattande kunskap i dem områden som ett köp av bostadsrätt eller fastighet berör.

Det är mycket viktigt att vara klar över hur ansvaret fördelar sig vid eventuella fel och vad du som köpare har rätt att invända mot och vad du bör ha upptäckt innan köpet  – din undersökningsplikt. Det skiljer sig även åt vad gäller den tid man har på sig för att påtala fel och brister. För fastigheter är preskriptionstiden 10 år men för bostadsrätter (vilka huvudsakligen regleras genom köplagen och inte jordabalken) är det 2 år. Det finns många fallgropar som Boarea Fastighetsmäklare jämnar marken för så kontraktsskrivandet blir tryggt och säkert.

Köpet i etapper...

Du kanske är en van bostadsköpare, men troligare är att du hör till det stora flertalet som endast gör den här typen av affärer ett fåtal gånger i sina liv. Här följer en kort beskrivning av hur det oftast går till:

  • Förbered din egen försäljning och tala med din bank om lånelöfte (Boarea kan hjälpa till med dessa två steg).

  • Ta reda på så mycket fakta du kan, ex läsa årsredovisningen noga för Br, gå igenom besiktnings-protokollet tillsammans med besiktningsmannen. Glöm inte din undersökningsplikt!

  • Budgivning, här skall du veta redan innan du börjar buda vad din absoluta limit är. Du kan alltid följa de senaste buden på Boareas hemsida.

  • Kontraktsskrivning sker straxt efter att det vinnande budet är lagt. Har du några önskemål om speciellt tillträdesdatum eller övrigt – det är bra att säga till om det i god tid.

  • Tillträdet – sker oftast hos din bank eller på Boareas kontor. Här betalar du slutlikviden och får samtidigt nycklarna till din nya bostad.

Visst är det mycket att tänka på, men samtidigt ett stort och spännande steg – den nya bostaden. Den trygghet och säkerhet som man skall känna i sitt nya hem är viktig. Det är även valet av mäklare, därför kan du med förtroende vända dig till Boarea Fastighetsmäklare.